Autism

Voorbeeldcasussen

Voorbeeldcasus 1

Deze eerste casus geeft zonneklaar aan hoe effectief het ontstoren van vaccins kan zijn, omdat de ouders na een eerste serie ontstoringen een goed half jaar met de behandeling gestopt zijn. De eerste serie ontstoringen had een duidelijk positief effect op de ontwikkeling van Tom. Tijdens de stop was er geen enkele vooruitgang meer. Toen na een half jaar de behandeling voortgezet werd met zowel een verdere ontstoring van de vaccins als een meer constitutioneel gerichte behandeling samen met visolie, zink en zwavel knapte hij verder zienderogen op. Maar laten we in details bekijken hoe het allemaal ging.

Met 11 maanden kwam er een totale omslag in de ontwikkeling van Tom. Hij holde achteruit. Ineens kon hij dingen niet meer. Hij trok zich terug in zijn eigen wereldje, hij was onbereikbaar en er was geen gevoelscontact meer. Tot zijn tweeëneenhalf blijft hij in deze toestand, maar daarna gaat hij zich weer langzaam ontwikkelen. Hij heeft veel oorontstekingen en is chronisch verkouden; met 14 maanden krijgt hij zijn eerste buisjes. Ik zie hem op mijn consult als hij bijna vier is. Zijn ontwikkeling is dan ongeveer anderhalf jaar achter en in zijn slechte periodes is er helemaal geen contact meer mee te krijgen. Ook heeft hij veel repeterende bewegingen zoals op en neer gaande bewegingen maken op zijn knieën en ellebogen in bed waardoor het bed door de hele kamer schuift. Hij is volgens schema vanaf 3 maanden geënt. Naast de DKTP/HIB en BMR heeft hij ook nog de Meningococcen-C vaccinatie gehad. Ik besluit zowel de BMR als de DKTP/HIB te ontstoren en van elk vaccin 3 kuren van een maand te geven. Op de BMR kuren heeft hij heftige reacties en lijkt zijn autisme wel te verergeren, maar na elke DKTP/HIB kuur is hij duidelijk beter. Er is veel meer contact, hij kijkt je aan, maakt grapjes en doet vraag en antwoord spelletjes. Er is ook veel meer taalbegrip en hij is meer naar buiten gericht. Dan schrijf ik hem nog 3 korte kuren van de BMR en 3 van de DKTP/HIB voor. Dan zie ik hem pas een jaar later terug. De kuren hebben veel opgeleverd. Hij praat veel beter en er is veel beter contact. Hij is niet meer geobsedeerd door dingen. Hij draait perfect mee in het gezin. Er zijn geen echte gedragsproblemen meer. Voor de kuren zat hij vaak uren in een hoekje van de kamer en draaide met een wieltje van een autootje. Soms fladdert hij nog wel eens als hij erg opgewonden is. Zijn achterstand heeft hij ook nog niet geheel ingelopen, zowel zijn motorische ontwikkeling, als zijn cognitieve vermogens zijn nog achter op zijn leeftijd. Zijn spreken is wat staccato. Met andere kinderen spelen gaat ook nog niet zo goed, wel met zijn zus. Na het eten heeft hij nu een voldaan gevoel terwijl dat daarvoor niet bestond, hij bleef maar dooreten. Ik schrijf hem dan een nog hogere potentie van de DKTP/HIB voor (LMK), een maal per twee weken. Soms blijkt zo'n verstoring zo diep in de energie doorgedrongen te zijn dat je er met de lagere potenties niet helemaal uitkomt. Daarnaast start ik ook met Saccharum officinale 30K, twee maal per week; 500mg visolie, een zinkpreparaat met Vitamine B6 en 1000mg MSM (een zwavelpreparaat). Drie maanden later zie ik hem terug. Nu pas is het de ouders opgevallen dat hij in de periode zonder therapie in feite stil heeft gestaan in zijn ontwikkeling. In drie maanden tijd is hij nu weer zienderogen opgeknapt'. Hij heeft leren fietsen, is dag en nacht zindelijk, het contact is verder verbeterd en zijn taalgebruik is sterk vooruitgegaan; hij vertelt nu spontaan dingen en je kunt nu ook echte gesprekjes met hem voeren. Hij is ook steeds minder geprikkeld door dingen die anders dan anders zijn. Er zijn geen repeterende bewegingen meer. Op de zwemles gaat het prima en hij heeft dit jaar voor het eerst de kermis leuk gevonden, vorig jaar was het nog een drama. Als ik de ouders vraag een cijfer te geven voor het genezingsproces, ervan uitgaande dat volledige genezing een 10 is en de situatie voor de behandeling 0, dan krijgt hij voor handelbaarheid een 9 en voor het algehele genezingsproces een 6/7. De zwakke punten zijn nog zijn concentratie, het contact en het reageren op opdrachten. De DKTP/HIB LMK wordt onveranderd voortgezet en de Saccharum officinale wordt verhoogd naar een 200K 1 maal per 2 weken. Ook de supplementen blijven onveranderd. Als het genezingsproces zo doorgaat kunnen we hier een volledige genezing verwachten.

Voorbeeldcasus 2

Kjell is een adoptie kind uit China. Hij werd de eerste dag van zijn leven te vondeling gelegd en groeide het eerste anderhalf jaar in een weeshuis op. Hij was tot aan zijn adoptie nog nooit buiten geweest. Hij had een gespleten gehemelte en lip, wat pas later in Nederland werd geopereerd. Alles leek erop dat hij de adoptie niet leuk vond. Hij had een houding van ik heb jullie niet nodig. Hij weigerde alles. Je kon hem niet eens de fles geven. Hij pakte die dan zelf en ging dan op de grond liggen om zelf zijn fles leeg te drinken en dan alleen nog maar als er de hem bekende melk in zat. Hij trok zich letterlijk terug bij aanraking. Met autootjes draaide hij alleen met de wielen, maar reed er nooit mee. Contact was absoluut onmogelijk. Hij keek voortdurend naar het plafond en naar lampen.. Hij at alleen gepureerd voedsel, alle stukjes kwamen terug. Hij is door een osteopaat naar mij doorverwezen. De osteopathie heeft hem veel goed gedaan. Sindsdien kan hij echt huilen, vaak in golven van een half uur en lacht hij veel meer en hangt de clown uit. Hij maakt ook contact met andere kinderen en lichamelijk contact is nu ook mogelijk. Als hij bij mij komt (2 jaar) spreekt hij nog geen woord en blijft hij in een cirkel van een meter rond zijn moeder hangen met zijn vingers in de mond. Hij slurpt de energie van zijn moeder op. Hij is geobsedeerd door eten, heeft geen verzadigingsgevoel en zou de hele dag kunnen eten. Hij heeft al een behoorlijk overgewicht. Hij krijst zonder ook maar een stap te doen tot hij krijgt wat hij wil. Hij zweet veel en slaapt in een pyjama zonder dekens over zich heen. s Avonds in bed is hij erg actief en slaapt pas rond 9.30 in. Hij is in China al gevaccineerd, maar in Nederland hebben ze alles gewoon over gedaan.

Adoptiekinderen reageren vaak erg goed op het homeopathische middel Saccharum, want het thema van dit middel is gebrek aan liefde en verlating(sangst). Een moeder die voor crisisopvang van kleine kinderen zorgt en ze steeds bij mij laat behandelen, zei me onlangs nog: Het is ongelooflijk wat u met Saccharum bij die kinderen doet. Het is wonderbaarlijk hoe ze opknappen. Het zal voor een ervaren homeopaat niet moeilijk zijn om ook bij dit kind de Saccharum kenmerken te onderkennen. Ik schreef hem Saccharum officinale 30K 2x/week voor, waarna hij spectaculair verbeterde. Het is een ander kind, zegt moeder. Hij kijkt niet meer naar boven. Hij gaf moeder zelfs een dikke kus met zijn armen om haar heen. Hij wil nu opgetild worden. Hij eet alles, ook met brokjes. Hij probeert veel uit, klimt overal op en zit overal aan. Hij heeft belangstelling voor zijn omgeving en wil graag naar buiten. Hij kan ook heel driftig worden. Maar even spectaculair als hij verbeterd is, is hij ook weer teruggevallen. Maar op de Saccharum 200K gaat het weer prima. Hij is supervrolijk en zingt de hele dag. Hij kijkt je nu aan en maakt echt contact. Hij is gek op muziek en danst erop. Maar hij is zeer driftig als iets niet lukt. En zo gaan we naar de Saccharum MK; ik geef hem een aantal sporenelementen: aluminium, silicium, fosfor, mangaan-koper, koper-goud-zilver, lithium, magnesium en zink-koper. Daarop ontwikkelt hij eczeem en zit hij weer veel met zijn vingers in de mond. En steeds anderhalve week na de inname van Saccharum MK wordt hij weer zeer agressief. Uiteindelijk geef ik hem samen met de Saccharum XMK nog Calcarea carbonica D6 1x daags en 2x daags dino-calcium (200mg) om zijn taalontwikkeling op gang te brengen. Op de eerste inname van Saccharum XMK reageert hij bijzonder goed, maar als hij 2 weken later de XMK weer krijgt gaat het weer helemaal mis en langer wachten geeft geen duidelijke verbetering. Hij heeft een enorme ontwikkelingsachterstand, maar zijn spraak begint zich duidelijk te ontwikkelen: hij vraagt hoe dingen heten en hij onthoudt het ook. Hij kent hele liedjes van buiten en zingt ze mee. Maar hij blijft rechtlijnig en drammerig en is snel boos. Dan besluit ik om hem ook orthomoleculair te behandelen volgens de inzichten van het Pfeiffer Treatment Center. Ik schrijf hem voor: zinkcitraat 15mg 1x daags; Vit. B6 50mg, 1x daags; Orthiflor Atopic, 2 x daags maatschepje. Daarna gaat het snel spectaculair beter zowel het eczeem als psychisch: hij praat veel meer, is niet agressief meer, speelt veel beter, maar na 6 weken volgt een even spectaculaire terugval. Blijkbaar komt hij nog iets tekort wat nu de beperkende factor is geworden. Ik schrijf hem voor: MorDHA 1daags; Depyrrol kind met 15mg zink en de actieve vorm van B6 (pyridoxaal-5fosfaat); MSM 500mg 2x daags1; L-glutathion 250mg, 1x daags 1 en L-glutamine 500mg, 1x daags 1; en Greens (Barleans) 2dd 1 theelepeltje. Verder heeft hij nog zijn Dino-Calcium (200mg calcium) en Calcarea carbonica D6 2x daags I tablet en Saccharum off. XMK elke 10 dagen. Dan volgt er een definitieve doorbraak. Moeder zegt: Hij is er doorheen. Na 3 dagen begon hij al te verbeteren. Hij klom op een stoel met een air van: Kijk mij eens. Hij laat zien dat hij er is. Zijn spraak gaat met de week beter; hij maakt zinnen van twee drie woorden. Hij zoekt zelf zijn kleren uit. Hij kan kleine dingetjes kiezen, bijvoorbeeld wat hij op zijn brood wil. Hij is niet meer geobsedeerd door eten en heeft weer een verzadigingsgevoel. Hij is enorm afgevallen, er is letterlijk iets van hem afgevallen, zegt moeder. Zijn luiers zijn niet meer vies, zijn ontlasting is normaal met een normale geur. Hij heeft wel nog boze buien als hij zijn Saccharum weer nodig heeft. Hij staat nu op Saccharum LMK, eens in de drie weken. Wat uiteindelijk de definitieve doorbraak gegeven heeft is moeilijk te zeggen, dat zal uit verdere ervaringen moeten blijken. Was het de DHA, de MSM, de glutathion of de glutamine of de greens? Wel is duidelijk dat met een gecombineerde behandeling van een homeopathisch middel en een gerichte orthomoleculaire behandeling meer bereikt is dan zowel ik als de ouders in hun stoutste dromen zouden hebben verwacht. Hij was immers toch een ernstig getraumatiseerd kind uit het autistische spectrum! Of de doorbraak ook definitief zal zijn zal nog moeten blijken, maar wat wel duidelijk is dat we ons niet zomaar neer hoeven te leggen bij een diagnose van autisme. Er zijn zeker goede mogelijkheden voor diepgaande verbeteringen en genezingen.

Bij dit kind werden de vaccins niet ontstoord. Of dit nog nodig is zal de toekomst leren. Vaak start ik met de ontstoring, wat al zeer opvallende verbeteringen kan geven.

Voorbeeldcasus 3

Soms geeft alleen de ontstoring van het verdachte vaccin al de oplossing en meestal is het een eerste stap naar genezing.

Rik (41/2 jaar): diagnose autisme; hij was een volkomen normaal kind tot zijn BMR vaccinatie met 16 maanden. Hij ontwikkelde zich snel, kon alleen de trap opkruipen en lopen; al in de eerste week na zijn BMR ging het snel bergafwaarts zowel lichamelijk als psychisch, zijn gedrag veranderde dramatisch: hij werd agressief, was onhandelbaar op het kinderdagverblijf, maakte krijsende geluiden, trok zich terug bij vreemden, zijn spraak verdween volledig en zijn lichamelijke ontwikkeling viel sterk terug; hij sliep slecht en er was geen oogcontact meer; hij had volledig gecontraheerde pupillen die niet meer op licht reageerden; hij was niet te corrigeren; hij had zachte ontlasting en frequente neusbloedingen.

Na 5 kuren met gepotentierd BMR is er veel bereikt. Zijn ogen zijn opengegaan en er is weer contact met hem te krijgen; het oogcontact is terug en zijn pupillen reageren weer op licht; zijn neusbloedingen zijn gestopt, hij slaapt weer lekker, begint weer te praten en maakt zinnen van twee drie woorden; hij kan zelfs elk woord herhalen dat zijn oudere zus hem voorzegt en leert; hij is zich weer bewust van en reageert op zijn omgeving; zo werd hij ineens bang toen hij moeder eend met gevolg zag, terwijl hij daar voordien nooit enige reactie op had vertoond; hij kan weer contact maken; hij knuffelt met zijn ouders en mensen waarvan hij houdt; hij troost zijn zus als ze huilt; zijn rusteloosheid is verdwenen en hij kan instructies opvolgen; hij is niet meer zo bang en zijn zelf mutilerende neigingen zijn helemaal verdwenen; tijdens elke gepotentierde BMR kuur krijste hij net als na de BMR vaccinatie, maar daarna was hij beter en beter; hij is nu weer een normaal kind, de gordijnen zijn weer open.

Voorbeeldcasus 4

Soms ook speelt het constitutionele homeopathische middel (vaak Saccharum off.) een sleutelrol en geeft de gezochte doorbraak. Dit was het geval bij Diede. Hij is vier jaar oud, heeft eczeem en is zeer rusteloos, met sterk autistische trekken en is oncorrigeerbaar; hij vermijdt oogcontact, krijst als hij naar bed gebracht wordt en heeft veel nachtmerries; hij was een volmaakt kind tot drie maanden, tot de eerste DKTP/HIB. Maar hij geeft geen enkele verbetering op de ontstoring van de vaccins; als er dan een behandeling met Sxxxxxxxx xxxxxxxxxx* 30K eens per week gestart wordt, treedt er binnen drie maanden een dramatische verbetering op; hij speelt weer als een normaal kind en zijn autistische trekken zijn volledig verdwenen; zijn eczeem en dunne ontlasting zijn genezen; hij is niet meer rusteloos, is corrigeerbaar en heeft geen woede aanvallen meer zonder aanleiding; hij gaat weer zonder problemen slapen en heeft geen nachtmerries meer; zijn spraak gaat langzaam vooruit en er is geen terugval meer (nu 2 jaar later)

Voorbeeldcasus 5

Anke is een meisje van 7 jaar als ze voor het eerst op mijn spreekuur verschijnt. Ze heeft vooral gedragsproblemen. Ze is erg agressief naar haar moeder en jongere broer, opstandig en niet te corrigeren. Achteraf heeft ze spijt, belooft dat ze het nooit meer zal doen, maar het kan 5 minuten later al weer helemaal escaleren. Ze kan plots boos worden zonder aanleiding, ze is dan buiten zinnen. Moeder herkent haar dan niet meer, haar ogen staan anders en ze praat met een stem als van een commandant. Het is alsof ze niet merkt dat ze een ander pijn doet. Alles moet precies volgens de klok en in huis mag niets verzet worden. Ze is erg onzeker in nieuwe situaties en wordt boos als ze niet begrepen wordt of als dingen anders gedaan worden dan ze gewend is. Ze heeft moeite met emoties, vooral met verdriet, angst en teleurstelling. Ze kan alleen met haar jongere broertje samen spelen als het precies volgens haar ideen gaat. Ze wil alles onder controle houden en is erg gehecht aan vaste rituelen. Op school gedraagt ze zich echter normaal en zijn er absoluut geen problemen.

Hoewel de diagnose nooit gesteld is, is het wel duidelijk dat Anke duidelijk autistische trekken heeft. Haar lichamelijke ontwikkeling is echter volkomen normaal en is niet achtergebleven zoals bij autistische kinderen vaak het geval is. Ook is ze in staat zich buitenshuis aangepast te gedragen.

Bij Anke heb ik de drie therapie mogelijkheden alle drie uitvoerig toegepast. Uiteindelijk leidde de toediening van de supplementen tot een definitieve doorbraak.

Eerst werden de verschillende vaccins ontstoord. Bij de tweede DKTP/HIB had ze zich namelijk enorm verzet (3 maanden). Meteen toen ze het consultatiebureau binnen kwam begon ze heftig te gillen en moest ze door drie volwassenen vastgehouden worden om haar de inentingen toe te dienen. Vervolgens ging dat bij elke prik zo. Verder leek ze van de inenting zelf niet zoveel last te hebben. Ik begon de behandeling met 2 ontstoringskuren BMR. Na de tweede kuur was ze heel boos en dwars. Na drie kuren DKTP/HIB was ze rustiger geworden en was ook haar boosheid een stuk minder. Een verdere ontstoring van de DKTP/HIB leverde geen verbetering meer op, maar haar ogen staan wel veel beter zegt moeder. Opvallend is dat ze tijdens de kuren geen last heeft van haar agressieve buien, maar daarna snel weer in haar oude gedrag terugvalt. Blijkbaar zit er nog wat anders dwars. Ook heeft ze veel angsten, vooral ook verlatingsangst als haar moeder weggaat. Een homeopathische behandeling met Cuprum arsenicosum, Aconitum, Vernix caseosa, Saccharum Officinale, Lac maternum, Anacardium, Rhus toxicodendron en Lycopodium leveren weinig op. Er zit iets verkeerd om in mijn hoofd, zegt ze zelf. Ondertussen ben ik naar het congres over autisme in Chicago geweest en laat haar koper en zink prikken. Dat levert een duidelijk aanknopingspunt op. Ze heeft een verhoogd koper en een sterk verlaagd zink, zoals dat ook bij autisten het geval is. Dan wordt de behandeling gestart met zink, visolie, een darmflora preparaat met glutathion en glutamine en Vitamine B complex. Na een duidelijk verbetering valt ze na de zomervakantie, als ze weer naar school gaat, toch terug. Ik geef haar dan nog extra MSM 1000mg 2x daags en L-cysteine 500mg 1x daags. Na twee maanden gaat het dan een stuk beter. Anke is een leuke meid geworden; haar boosheid is vrijwel verdwenen; ze is flexibeler en heeft geen ochtendhumeur meer; ook haar behoefte aan zoet is sterk verminderd.

Bij Anke gaf een afwijkende koper-zink waarde uiteindelijk de sleutel tot de oplossing van haar gedragsproblemen.

Voorbeeldcasus 6

Rik is autistisch en nu 7 jaar oud. Hij heeft ernstige ontwikkelings- en gedragsstoornissen die enkele dagen na de BMR vaccinatie op 16 maanden begonnen zijn. Voorheen was hij een volkomen gezond kind. Hij kon al voor het jaar lopen en was zeer bij de hand. Na de BMR prik werd hij apathisch, gooide alleen nog met dingen zonder nog te spelen en sloeg overal op met stokken; hij zonderde zich af bij bezoek; zijn taalontwikkeling ging sterk achteruit; hij beet op rubberen dingen; hij sliep slecht in en rond 4 uur in de morgen was hij al weer wakker; er was geen oogcontact meer, zijn pupillen waren vernauwd, hij keek dwars door je heen. Op de peuterspeelzaal was hij niet meer te handhaven vanwege zijn agressief gedrag en hij was niet te corrigeren; zijn ontlasting was breiig geworden en hij had veel bloedneuzen s nachts; hij was erg krampachtig.Toch legden de ouders nooit enig verband met de BMR prik. Pas toen hij drie jaar was kwam hij bij de kinderarts; de kinderarts zag wel het verband met de BMR en meldde het voorval bij het RIVM; die belde de ouders met de mededeling dat als ze nog 10 mensen wisten, ze er onderzoek naar zouden gaan doen. Mooie opdracht voor de ouders, die hun handen meer dan vol hadden met een autistisch kind.

De BMR was reeds (gedeeltelijk) door een collega homeopaat ontstoord, waarna hij s nachts weer doorsliep, de bloedneuzen stopten en er weer enig contact was. Ik ontstoorde de BMR nog verder met 5 kuren van 30K t/m XMK en later kreeg hij ook nog de 6K en 12K en de LMK. Op de 6K had hij een gigantische terugval alsof hij opnieuw het vaccin kreeg; hij was toen weer in zichzelf opgeslopen met kleine pupillen en opnieuw bloedneuzen; ook gilde en krijste hij weer; maar na 4 dagen bloeide hij weer helemaal op; hij kan dan elk woord nazeggen, zingt lang zal hij leven, en zei ineens: Ik ben blij. Hij scheurt nu alles kapot als een tweejarig kind, hij zit aan tafel en kan puzzels leggen van 35 stukjes; hij hangt zijn jas aan de kapstok en het gillen en krijsen is veel minder, hij is er weer, hij is weer in deze wereld, hij kijkt je weer aan; hij reageert weer op de emoties van anderen, geeft moeder een kus als hij haar pijn gedaan heeft. Hij is nu veel handelbaarder en is op een normale kleuterschool; hij kijkt je recht in de ogen, de waas is weg en de pupillen zijn weer open. Hij gooit niet meer met speelgoed. Zijn agressiviteit is nu veel minder en hij knuffelt ook weer. Hij is langzaam uit zijn isolement gekomen. Op school kan hij werksituaties goed aan en kan echt spelen. Hoewel zijn spraak vooruit gegaan is, blijft hij op dat gebied nog het meest achter. Hij zit nu in een fase waarin extra aandacht aan de taalontwikkeling besteedt dient te worden, dat kan goed met een combinatie van homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde.

Voorbeeldcasus 7

Dit emailtje kreeg ik onlangs uit de VS en wil ik u niet onthouden. Ook hier ziet u dat het alleszins de moeite waard is om vaccinaties te ontstoren. De vertaling staat eronder.

Hello Dr. Smits,

I read your website with great interest. My son (now 29 months) became severely autistic with other biological health issues after his first DPT shot. We have seen a classical homeopath with great success over the past 13 months. This past dose of DPT remedy has been nothing short of a miracle. In quick summary, my son went from a child who did not speak, did not play, did not interact, banged his head repeatedly all day, spun in circles, and other stims, with leaky gut syndrome, yeast infections, and other issues to a little boy who now speaks, plays, laughs, is potty trained, and by all other means is a normal toddler. There are no residual autistic symptoms!  However, he must remain on a strict diet. He can only eat rice, potato, pears, chicken, and beef. He can also tolerate sheep's yogurt. He is still very intolerant of gluten, casein, soy, corn, and phenols.

Vertaling: Ik las uw website met veel interesse. Mijn zoon (nu 29 maanden) werd ernstig autistisch samen met andere lichamelijke klachten na zijn eerste DTP vaccinatie. We hebben de laatste 13 maanden met veel succes een klassieke homeopaat bezocht. Die behandeling met dat homeopathische DTP geneesmiddel was niets minder dan een wonder. Om kort te gaan mijn zoon werd van een kind dat niet sprak, niet speelde, niet op je reageerde, de hele dag met zijn hoofd bonkte, in rondjes draaide en andere rare dingen, met een lekkende darm syndroom, gist infecties en andere gekke dingen, een jongetje dat nu spreekt, speelt, lacht, zindelijk is en in alle opzichten een normale peuter is. Er zijn geen autistische kenmerken meer. Hij moet echter wel op een streng dieet blijven. Hij kan alleen rijst, aardappels, peren, kip en rundvlees eten. Hij kan ook schapen yoghurt verdragen.hij is nog erg overgevoelig voor gluten, casene, soja mas en fenolen.

Commentaar: in dit geval zie je mooi dat de genezing niet uitsluitend zit in het ontstoren van de vaccins, maar dat ook de darmen vaak aangedaan zijn bij autisme en dat een behandeling met gepotentierde vaccins dit probleem niet zonder meer oplost. Hier kan nu een orthomoleculaire behandeling met extra zink, een darmflorapreparaat, etc. nog veel verbetering op lichamelijk gebied teweeg brengen.

Voorbeeldcasus 8

Adriaan is viereneenhalf als hij voor het eerst op mijn spreekuur verschijnt.Hij is onvolledig geënt. Op de eerste DKTP/HIB was hij een beetje trillerig, op de tweede had hij hoge koorts en was 24 uur lang ijskoud. Op de derde prik had hij dezelfde verschijnselen, maar was tevens erg ziek en op de vierde prik met 15 maanden waarbij hij vooraf Paracetamol kreeg had hij toch nog 39,5 C koorts, at hij 3-4 dagen niet, huilde raar, braakte hij alleen maar, had een heel dik been, hielt zijn hoofd ineens scheef en ging na 3 dagen vervellen rond zijn mond, wat op een darmstoornis duidt. Na 2 dagen overstrekte hij zich ook, wat op een hersenstoornis duidt. Ook kreeg hij vanaf die tijd chronische diarree. Maar er was meer aan de hand. Hij stopte met praten, hij keek recht vooruit alsof hij oogkleppen op had en er was geen contact meer mee te krijgen. Met drie maanden had hij al darmproblemen, vlak voor de eerste prik had hij diaree met bloed en slijm, maar op de wijk vonden ze dat absoluut geen probleem. Zieke kinderen mogen tegenwoordig gewoon geënt worden. Er zijn nauwelijks nog contra-indicaties zoals die vroeger wel bestonden, een slechte zaak die van weinig medisch inzicht getuigt. Mijn advies is: Ent nooit een kind dat niet helemaal gezond is, zelfs niet als het een verkoudheid heeft. Adriaan bleef maandenlang groene ontlasting houden met slijm en wat bloed. Ook bleek hij allergisch voor allerlei voedingsmiddelen. Hij had veelvuldig luchtweginfecties en kreeg Pulmicort voorgeschreven. Ook kreeg hij veel antibiotica wat zijn darmen nog verder uit evenwicht bracht. Toen hij bijna drie was werden zijn keelamandelen verwijderd. Van een orthomoleculaire arts krijgt hij allerlei supplementen. Zijn gedrag is toen heel langzaam verbeterd. Hij bezoekt het Medisch Kinderdagverblijf in verband met zijn hyperactiviteit en contactstoornis, waar ze het op een autistiforme stoornis houden. Vooral zijn fijne motoriek is achtergebleven en zijn concentratie is slecht. Hij is moeilijk te corrigeren en dingen blijven niet hangen, ook niet als je hem straft. Hij is nogal agressief naar andere kinderen en gebruikt veel scheldwoorden. Hij wordt heel druk en ontembaar bij teveel prikkels. Zijn fantasie is duidelijk verbeterd en zijn IQ is bovengemiddeld. Er wordt een kuur DKTP/HIB van vier weken afgesproken, twee weken later gevolgd door een korte kuur van een week. In eerste instantie gaat hij slechter slapen en gaat zijn gedrag eerder achteruit. Hij is moeilijker te corrigeren, is zeer obstinaat en weinig flexibel. Hij blijft erg in dingen hangen. Ook zijn darmen hebben sterk gereageerd, vooral op de MK met dunne, stinkende en zure ontlasting. Uit een bloedonderzoek blijkt dat ook hij een hoog koper en laag zink heeft. Het is in deze fase van de behandeling vaak erg moeilijk voor de ouders om het geloof in de behandeling te bewaren, vooral omdat er vanuit de omgeving en officiële instanties vaak nogal negatief gereageerd wordt. Deze kuren duren vaak enkele maanden en als er dan alleen maar verergeringen optreden haken sommige ouders af. Maar deze ouders houden vol. Hij krijgt extra zink, vitamine B6, MSM, L-cysteine, L-histidine en visolie. Een half jaar later gaat het veel beter met Adriaan. Hij is socialer geworden, meelevender, en is heel aanhankelijk. Het gevoel begint terug te komen. Het is een echt buitenkind en samenspelen maakt hem nogal eens boos. Zijn ontlasting is nu vast en regelmatig. Ook zijn allergie is sterk verbeterd. Ook zijn de ouders gestart met osteopathie, die werkt op de balans tussen linker en rechter hersenhelft. Hij is minder driftig en kan beter zelfstandig spelen. Maar globaal genomen is zijn gedrag maar licht verbeterd. Dan start ik met een passend homeopathisch middel Sxxxxxxxx xxxxxxxxxx* 30K eenmaal per week en de supplementen worden onveranderd voortgezet. Na 4 maanden is hij duidelijk verbeterd. Zijn taalgevoel is sterk verbeterd en op school werkt hij op een hoog niveau. Ook in de groep gaat het beter, hoewel hij soms niet goed aanvoelt wanneer hij ergens mee moet stoppen en is nogal overheersend. Hij is erg leergierig en dol op de natuur. Hij heeft oog voor detail. Hij blijft nog moeilijk te corrigeren. hij kan zich beter concentreren. De diagnose autisme is nu van de baan en de ouders schatten het genezingsproces in op 60% hoewel er zeker nog veel te verbeteren valt. Ik schrijf hem nu Belladonna 200K voor in plaats van Sxxxxxxxx xxxxxxxxxx* en de rest van de therapie wordt gehandhaafd. We zullen zien hoever we komen.

* Deze tekst is gecensureerd door de Nederlandse overheid. De originele ongecensureerde tekst kan nog worden gevonden op web.archive.org.
Censored texts: Saccharum Officinalis