Autism

Over de ontwikkeling van de therapie:

 

Wie heeft de CEASE-therapie ontwikkeld, en op basis waarvan?

De arts Tinus Smits heeft de CEASE therapie ontwikkeld. Ruim 25 jaar geleden zag hij een verband tussen vaccinaties en de toenemende KNO problematiek en gedragsproblematiek bij kinderen. Door het ontstoren van de vaccinaties verdwenen de KNO en gedragsklachten geheel of zo goed als. Hij noemde de klachten ontstaan na vaccinatie het Post-Vaccinaal Syndroom (PVS). De CEASE therapie is een steeds verder verfijndere en aangescherpte vorm van de behandeling van het PVS. Omdat bij veel kinderen er een enorme toename is van gedragsproblematiek  richt de behandeling van CEASE bij kinderen zich sterk op deze klachten.

We zien de laatste jaren meer en meer dat CEASE therapie steeds vaker ingezet  wordt bij volwassenen met diverse chronische aandoeningen en ziekten. CEASE therapie is hiermee een volwaardige behandeling geworden voor ‘moderne chronische ziekten’.

 

Is de CEASE-therapie wetenschappelijk bewezen?

Nee, de therapie is nog niet bewezen door wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we graag zo snel mogelijk mee aan de slag. Het ontbreekt ons echter momenteel nog aan mankracht en financiële middelen om dit te realiseren. Bovendien zijn de tot nu toe behaalde resultaten zo verbluffend en dus de vraag onder homeopaten voor opleiding zo hoog dat we daar nu onze focus op hebben gelegd.

 

Op welke wijze is de CEASE-therapie dan wel bewezen?

De CEASE therapie bewijst zich door de kinderen maar ook volwassenen die duidelijk enorme verbeteringen van hun klachten laten zien. Deze verbeteringen worden gezien door de ouders, de leerkrachten, eventuele reguliere behandelaars en uiteraard door de kinderen (volwassenen) zelf. Ook zijn er meer dan 20 gevallen bekend van volledig genezen mensen met autisme uit de praktijk van Tinus Smits wat op zich al wereld nieuws is.

 

Is er een Universiteit of een andere onderzoeksinstantie betrokken bij de ontwikkeling van de therapie?

Op dit moment is er nog geen universiteit of onderzoeksbureau dat belangstelling getoond heeft.

 

Welke plannen zijn er om deze therapie verder bekendheid te geven?

De CEASE therapeuten in Nederland en het buitenland geven bekendheid aan CEASE d.m.v. hun praktijkvoering, het geven van lezingen en interviews, etc. Ook ouders laten steeds vaker horen dat er weldegelijk zoiets bestaat als vaccinatieschade. Denk bijvoorbeeld aan de ouders van Freek.

In januari 2012 komt het boek dat Tinus Smits geschreven heeft in de Nederlandse vertaling uit en ook aan de media zal dit boek gepresenteerd worden. Dit zal gepaard gaan met de nodige media aandacht.

Ook de NVKP (Nederlandse vereniging kritisch prikken) vraagt ook al jarenlang aandacht voor vaccinatieschade. Zie de website www.nvkp.nl

 

Over het vaccinatieprogramma (en kwalijke stoffen)

 

Wat is er zo bezwaarlijk aan vaccinatie?

Zie hiervoor de website van de NVKP.

Hier wordt per vaccinatie uitgebreide informatie gegeven.

 

Welke stoffen zijn vooral de boosdoener?

Vooral de hulpstoffen die aan de vaccins toegevoegd worden kunnen zeer  schadelijk zijn voor het nog onvolgroeide immuunsysteem van baby’s.

In vaccins zit o.a.: Aluminium, kwik, formaldehyde, schimmel en of bacteriedodende substanties. Daarnaast sporen van menselijk, dierlijk bloed en weefsel met daarin nog sporen van onbekende virussen.

 

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen/verstoringen door vaccinatie?

Veel KNO klachten (keel-, neus- en oorklachten).

Veel longklachten zoals benauwdheid, bronchitis, astma, etc

Veel gedragsklachten. Van ongeconcentreerd en druk zijn tot autisme. Faalangst, dyslexie, chronische vermoeidheid, etc.

 

Over de therapie zelf:

 

Valt de therapie onder homeopathie?

In de CEASE therapie wordt gebruik gemaakt van isotherapie. Isotherapie is het gebruik van homeopatisch bereide middelen gemaakt van vaccins, medicijnen, chemische toxines. Isotherapie wordt al veel langer binnen de homepathie toegepast. Met isotherapie hef je bepaalde verstoringen op waarna als dat nodig is een passend homeopatisch middel gegeven kan worden.

Soms is de belasting van vaccinaties, medicatie of chemische toxines zo sterk dat die eerst behandelt moeten worden voordat er een passend homeopatisch constitutie middel gegeven kan worden. CEASE therapie is dus een onderdeel van de Homeopathie.

 

Hoe werkt de therapie in zijn algemeenheid?

Door systematisch de belastende factoren te ontstoren: vaccins, medicatie, milieu/chemische belasting, wordt het lichaam ontgift. Hierdoor kan het lichaam zijn zelf herstellend vermogen gebruiken om weer gezond te worden.

Daarnaast worden er een aantal orthomoleculaire middelen ingezet om het ontgiftingsproces te ondersteunen.

Ook worden er een aantal leef en of dieet regels besproken indien nodig.

 

Hoe lang duurt een CEASE behandeling?

Dit is per patiënt verschillend en hangt af van de mate van belasting. Als indicatie kunnen we zeggen dat een behandeling minimaal 3 maanden tot 2 jaar duurt.

 

Welke mensen worden vooral behandeld met deze therapie?

Hier is nog geen klinisch onderzoek naar gedaan. Maar uit de ervaring van de behandelend therapeuten en de ouders blijkt dat er vooral zeer goede resultaten behaald worden met kinderen die geen blijvende hersenschade hebben opgelopen. De meeste mensen met autisme en of gedragsproblemen hebben geen hersenschade.

 

 

Over de contacten met de reguliere geneeskunde:

 

Is het RIVM op de hoogte van de therapie?

Alle informatie die wij hebben is vrij toegankelijk voor iedereen en dus ook voor het RIVM.

 

Is het Ministerie van Volksgezondheid op de hoogte van de therapie?

Zie boven.

 

Zijn er contacten met de consultatiebureaus en andere inentingsinstanties?

Individuele CEASE behandelaars en soms ook ouders zoeken contact met consultatiebureaus, verloskundigen, ziekenhuizen, scholen, psychologen, etc etc.

 

Zijn er contacten met het bijzondere onderwijs?

Zie boven.

 

Wat is de reden dat weinig mensen deze nieuwe therapie nog kennen?

De therapie is nog vrij nieuw en wij werken met man en macht om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen op te leiden zodat ze deze therapie kunnen toepassen in hun praktijk. Momenteel zijn er al meer dan 200 homeopaten die de therapie inzetten in hun praktijk en dat wordt elk jaar meer.

 

 

Feiten & cijfers

 

Hoeveel mensen/kinderen zijn er met een diagnose in het autistisch spectrum, en hoe is de ontwikkeling van deze aantallen?

Op dit moment wordt bij 60 tot 100 kinderen op de 10.000 een stoornis gediagnosticeerd zoals; autisme, AD(H)D, OCCD, MCCD, dyslexie, dyscalculie, etc etc. Over het algemeen is het reguliere beleid om deze kinderen een (gedrags) therapie te geven en eventueel medicatie, soms wordt een kind (tijdelijk) opgenomen in een psychiatrische instelling. Het aantal kinderen met een ernstige gedragsstoornis groeit enorm!

 

Welke (officiële) onderzoeken zijn er die aangeven dat vaccinaties schadelijk zijn voor de mens?

Zie hiervoor de website van de NVPK.

 

Hoeveel CEASE-therapeuten zijn er in Nederland?

Er zijn er rond de 90 die officieel CEASE therapeut zijn. Daarnaast werken heel veel homeopaten maar ook andere complementaire therapeuten met het PVS schema.

 

Wat zijn de kosten van een gemiddelde behandeling, en voor wiens rekening komen die?

De kosten worden soms gedeeltelijk vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Het grootste deel wordt door de ouders zelf betaald.

Het consult bij de behandelaar, ongeveer elke 6 tot 8 weken kost gemiddeld €100 tot 150-, per keer. De homeopathische ontstoringsreeksen kosten rond de €30-, per reeks.

De aanvullende voedingssupplementen, kosten rond de €50-, per maand.

 

Casuïstiek en testimonials

 

Welke artsen/homeopaten zijn er bij uitstek deskundig in de CEASE-therapie?

Zij die de CEASE therapie training hebben gevolgd. Zie onze adressenlijst.

 

Kunnen wij beschikken over enige casuïstiek?

Zie hiervoor het overzicht van Succesverhalen.