Autism

Ontstoring met Isotherapie

De homeopathische methode, zoals gebruikt in de behandeling van vaccinatie schade, bestaat uit het geven van vier elkaar opvolgende potenties van het verdachte vaccin. Zo'n serie bestaat uit de verdunningen 30K, 200K, MK en XMK. Soms kunnen lagere potenties (6K en 12K) of hogere potenties (LMK) noodzakelijk zijn. De duur van een kuur hangt af van de ernst van de problemen en van de reacties van de patiënt, meestal worden kuren van 4 weken gegeven waarbij elke potentie 2 keer gegeven wordt. Kuren dienen zo lang herhaald te worden tot er geen verbetering meer optreedt, met steeds 1 of 2 weken rust tussen de kuren. Ook kan een lange kuur gevolgd worden door nog een aantal kortere kuren van twee weken met een week tussenpauze. De toediening geschiedt door 2 granulen of een tiental globulen in de mond te laten smelten. Voor meer informatie zie PVS.

Vaccins

Een van de belangrijkste factoren voor de ontwikkeling van autisme is ongetwijfeld het toedienen van veel vaccins op zeer jeugdige leeftijd. Vaccins bevatten in Nederland veelal aluminiumhydroxide, formaldehyde, eiwitverontreinigingen en de entstoffen zelf, viraal of bacterieel of toxines, soms ook kwik (griepvaccin),. Deze vaccins kunnen bij kinderen met een slecht functionerend ontgiftingssysteem (tekort aan metallothioneine) tot ernstige bijwerkingen leiden, waarvan autisme er slechts een van is. Mogelijk berust het ontstaan van epilepsie, astma, eczeem, gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, en vele andere post-vaccinale klachten op hetzelfde ontstaansmechanisme. In de Verenigde Staten valt de enorme toename van autisme (van 1:180.000 naar 1:180 samen met de introductie van de BMR en later van het Hepatitis-B vaccin dat bij de geboorte gegeven wordt.

  • Het immuunsysteem bestaat uit 2 belangrijke delen, de humorale en de cellulaire afweer. Door vaccinaties treedt er een geforceerde verschuiving van cellulaire naar humorale afweer op, wat tot verzwakking van het immuunsysteem leidt. Zo'n zelfde verschuiving kan optreden door een zinktekort.
  • Alle autistische kinderen zouden ontstoord moeten worden met de homeopathisch verdunde vaccins die het kind gehad heeft. Er zijn hiermee reeds zeer goede resultaten geboekt.
  • Een autistisch kind zou nooit meer gevaccineerd moeten worden!